RSS

Kính thiên văn tự chế – Handmade telescope

11 Jul

Đây là kính thiên văn phản xạ tự chế của chúng tôi. Kính này có độ chuẩn trực khá cao và hoạt đông tốt.
PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
Photobucket

Advertisements
 

2 responses to “Kính thiên văn tự chế – Handmade telescope

  1. Hue

    September 14, 2011 at 10:05 pm

    kính đẹp dễ sợ!!

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: