RSS

Tổng quan về mô hình Randall-Sundrum trong vũ trụ học

11 Jul

Xin giới thiệu với các bạn bài viết về Mô hình Randall – Sundrum, mô hình vũ trụ nhiều chiều của tác giả Võ Quốc Phong, học viên cao học vật lý lý thuyết khóa 2008 trường ĐHKHTN TP.HCM.

Mô hình vũ trụ nhiều chiều Randall-Sundrum, được đặt theo tên của 2 nhà khoa học tạo ra nó, cho rằng vũ trụ có thể nhìn thấy là một lớp màng bao bọc bên trong một vũ trụ lớn hơn, giống như một mảng tảo biển trôi nổi trên đại dương. Không giống như vũ trụ được mô tả bởi thuyết tương đối có 3 chiều của không gian và một chiều của thời gian, mô hình này thêm một chiều thứ tư của không gian và tạo nên một vũ trụ với 5 chiều.
Photobucket
Mô hình này hé mở giải thích được nhiều bí mật trong vũ trụ, chúng ta đang chờ đợi những kết quả tốt đẹp từ LHC

Mục lục bài viết:

1. Mở đầu

2. Dạng tác dụng và metric của mô hình RSI và RSII

3. Phương trình trường hấp dẫn 5D

Phương trình trường hấp dẫn

Giải phương trình Einstein

4. Hệ thống thứ bậc và vấn đề Hằng số vũ trụ

5. Hấp dẫn 4D trên Brane trong không giang Bulk 5D

6. Năng xung lượng trong mô hình Randall – Sundrum

7.Lạm phát trong mô hình Randall – Sundrum

8. Giãn nở gia tốc trong Randall – Sundrum

9. Shortcut của hấp dẫn trong không – thời gian 5 chiều của mô hình RS

Metric trong Bulk của mô hình RS

Metric trong Brane của mô hình RS

Chân trời điện từ

Chân trời hấp dẫn trong mô hình Randall-Sundrum

Không có shortcut khi sử dụng metric tĩnh

10. Vi phạm bất biến Lorentz trong mô hình RS

11. Những vấn đề thực nghiệm

12. Tổng kết


Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: