RSS

Thông tin CÓ THỂ thoát khỏi hố đen

20 Aug

Hố đen là vật thể khổng lồ và đặc chắc trong vũ trụ, chúng được Einstein miêu tả là không gian cong. Suy nghĩ thông thường quả quyết rằng hố đen nuốt chửng mọi thứ đến quá gần và không cái gì có thể trốn thoát, nhưng một cuộc nghiên cứu mới đề xuất rằng rốt cuộc thông tin có thể thoát khỏi hố đen.

Hàm ý này có khả năng là cách mạng, gợi ý rằng hấp dẫn không phải là lực cơ bản của tự nhiên.

Cuộc nghiên cứu đang được thực hiện bởi Giáo sư Samuel Braunstein và Tiến sĩ Manas Patra.

Giáo sư Samuel Braunstein phát biểu: “Kết quả của chúng tôi không cần dùng đến đặc điểm hình học không gian cong của hố đen. Nó ủng hộ những đề xuất gần đây rằng không gian, thời gian và ngay cả chính lực hấp dẫn có lẽ chỉ là những thuộc tính nổi trên bề mặt của một học thuyết sâu sắc hơn. Công trình của chúng tôi phần nào thay đổi những đề xuất đó, bằng cách nhận ra lí thuyết lượng tử có vẻ là ứng cử viên thích hợp để trở thành nguồn cho một học thuyết nổi về lực hấp dẫn.”

Nhưng cơ học lượng tử là học thuyết về ánh sáng và nguyên tử, và nhiều nhà vật lí đang ngờ vực khả năng nó có thể được sử dụng để giải thích sự bốc hơi chậm chạp của hố đen mà không cần kết hợp với tác động của lực hấp dẫn.

Cuộc nghiên cứu, xuất hiện trên số báo mới nhất của Physical Review Letters, sử dụng những nguyên lí cơ bản của cơ học lượng tử để diễn tả thông tin rò rỉ khỏi hố đen.

Giáo sư Braunstein phát biểu: “Kết quả của chúng tôi thậm chí mở rộng những dự đoán của những kĩ thuật tiên tiến dựa trên kiến thức tỉ mỉ về hình học không gian, thời gian và hố đen.”

Tiến sĩ Patra nói thêm: “Chúng tôi không khể quả quyết đã chứng thực được việc trốn thoát khỏi hố đen là thực sự khả thi, nhưng đó là sự giải thích nhất đơn giản nhất từ các kết quả của chúng tôi. Quả thực, các kết quả gợi ý rằng lí thuyết lượng tử sẽ đóng vai trò chủ đạo trong một học thuyết tương lai có sự kết hợp giữa cơ học lượng tử và lực hấp dẫn.”

Nguồn: spacedog.eu

Người dịch:  Nguyễn  Huyền Trang – VPAC

Advertisements
 

3 responses to “Thông tin CÓ THỂ thoát khỏi hố đen

 1. CÂU LẠC BỘ VẬT LÝ & THIÊN VĂN VŨNG TÀU

  August 20, 2011 at 10:10 pm

  hay quá hay quá! Cái vụ số phận của thông tin đc bàn rất rõ trong “Cuộc chiến lỗ đen” !!

   
 2. best socket wrenches

  August 24, 2011 at 5:26 pm

  I’m really amazed by this blog. Tons of useful posts and info on here. Thumbs up,

   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: