RSS

Trại hè Khoa học châu Á 2012 – Thông báo số 2

14 Apr
Trại hè khoa học châu Á lần thứ 6 (2012 ASC) sẽ được tổ chức tại Jerusalem, Israel, từ ngày 26 – 31/8/2012. Thông tin chi tiết có thể xem trong thông báo trước (xem phía dưới).

Tất cả những học sinh phổ thông năm cuối và sinh viên đại học năm thứ nhất và thứ hai có nguyện vọng tham dự Trại hè thì có thể chuẩn bị hồ sơ đăng ký theo mẫu (application form) trong file kèm theo và gửi cho

Chị ĐÀO THỊ HỒNG
Viện Vật lý
10 Đào Tấn, Hà Nội
Phone & fax: (84-4) 3766 2107

muộn nhất là vào ngày 14/5/2012 (thứ 2).

Các thư giới thiệu cũng được những người giới thiệu gửi (độc lập với hồ sơ đăng ký) tới địa chỉ và thời hạn nói trên. Đây là chi tiết hồ sơ đăng ký Application-form-ASC-12

Theo Viên Vật Lý
Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: