RSS

07/07/1816 – Ngày sinh nhà thiên văn học Thụy Sĩ Johann Rudolf Wolf

09 Jul

Rudolf Wolf đã theo học tại các trường đại học tại Zurich, Vienna và Berlin. Năm 1844, ông trở thành giáo sư thiên văn học tại đại học Bern. Năm 1847, ông được bổ nhiệm là giám đốc đài thiên văn Bern. Năm 1855, ông là giáo sư thiên văn học của hai trường: đại học Zurich và Học viện Công Nghệ Liên Bang Zurich.

Johann Rudolf Wolf (07/07/1816 – 06/12/1893)

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của Wolf là các vết đen Mặt Trời. Ông là người phát triển và hoàn thiện ý tưởng về chu kỳ xuất hiện các vết đen mặt trời của Heinrich Schwabe. Không chỉ trực tiếp tiến hành quan sát, Wolf còn thu thập và khảo sát các số liệu quan sát vết đen Mặt Trời từ năm 1610. Ông đã tính toán ra được chu kỳ hoạt động của Mặt Trời là khoảng 11.1 năm. Năm 1852, ông là một trong số 4 nhà thiên văn đã tìm ra mối liên quan giữa chu kỳ hoạt động Mặt Trời và sự thay đổi từ trường của Trái Đất.

Trần Tuấn Tú – HAAC

Tài liệu tham khảo:
[1]Today in Science History, 1999 – 2007. July 07 – Births, Deaths, Events,
http://www.todayinsci.com/7/7_07.htm

[2]Wikipedia, 07/2007. Rudolf Wolf,
http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Wolf

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: